Teczko - segregator
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 660 x 308 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Skrzydełka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 230 x 212 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Makiety
Specyfikacja produktu