Notes kostka
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Kartka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 68 x 68 mm + spad z każdej strony po: 2 mm
Boki: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 68 x 34 mm + spad z każdej strony po: 2 mm
Makiety
Specyfikacja produktu