Pocztówki
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik do druku powinien mieć wymiary:
format netto: 105 x 148 mm + spad z każdej strony po: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu