Notes w pudełku
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Pudełko notesu: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 383 x 290 mm + spad z każdej strony po: 5 mm
Specyfikacja produktu