Kalendarze spiralowane
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 297 x 420 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 297 x 420 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety