mm (od [[data.sizeData.minWidth]] do [[data.sizeData.maxWidth]] mm)
mm (od [[data.sizeData.minHeight]] do [[data.sizeData.maxHeight]] mm)
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
[[item.label]]
[[item.value]]
[[ (data.foldingTypeLabel ? data.foldingTypeLabel : 'Rodzaj złożenia') ]]
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu

Format karteczek: kwadrat 70, 80, 90, lub 100 mm
Ilość karteczek: 700, 800, 900 lub 1000
Zadruk karteczek:         jednostronny
Papier:   offset 90 g

Nakład
Liczba Cena netto Cena brutto
[[formatNumber(value.text)]] cyfra [[value.price_net]] [[value.price_gross]]