Segregatory Eco
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
35 mm - 2 ringi: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 585 x 308 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Makiety
Specyfikacja produktu