Menu składane 2 x DL - HoReCa
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Strony zewnętrzne: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 198 x 210 mm + spad z każdej strony po: 4 mm
Makiety
Specyfikacja produktu