Kalendarz jednodzielny lux płaski
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Jednodzielny Lux Płaski: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 308 x 470 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu


Główka