Notes piramidka
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 220 x 385 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Makiety
Specyfikacja produktu


Notes piramidka