Biurkowy LUX
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 210 x 445 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Makiety
Specyfikacja produktu