Kołonotatniki - kartki niezadrukowane
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 434 x 303 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Specyfikacja produktu