Plakaty wielkoformatowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik do druku powinien mieć wymiary:
format netto: 594 x 420 mm + spad z każdej strony po: 3 mm