Teczki 7 bigowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Skrzydełka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 215 x 170 mm + spad z każdej strony po: 30 mm
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 628 x 308 mm + spad z każdej strony po: 30 mm
Specyfikacja produktu