Clipboardy Eco
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 220 x 320 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Wklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 215 x 315 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu