Teczki standardowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Projekt: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 478 x 330 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu