Kalendarz czterodzielny lux wypukły
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Główka 4lux: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 308 x 210 mm + spad z każdej strony po: 10 mm
Plecki 4lux: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 308 x 784 mm + spad z każdej strony po: 6 mm
Makiety
Specyfikacja produktu


Główka