Podkłady na biurko
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik do druku powinien mieć wymiary:
format netto: 420 x 297 mm + spad z każdej strony po: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu

Klejenie dolnej i górnej krawędzi oznacza klejenie po całym boku kalendarza (krawędź górna lub/i krawędź dolna).