Katalogi spiralowane
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 105 x 148 mm + spad z każdej strony po: 1,5 mm
Wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 105 x 148 mm + spad z każdej strony po: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu