Memory
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 60 x 60 mm + spad z każdej strony po: 10 mm
Pudełko memory: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 535 x 318 mm + spad z każdej strony po: 10 mm
Specyfikacja produktu