puzzle w pudełku
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Puzzle A3 120 elementów: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 420 x 297 mm + spad z każdej strony po: 10 mm
Pudełko puzzle: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 487 x 333 mm + spad z każdej strony po: 6 mm
Makiety
Specyfikacja produktu