Projekt graficzny
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Projekt_1: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 200 x 200 mm + spad z każdej strony po: mm
Specyfikacja produktu

Prosimy o dodanie materiałów, które mają być wykorzystane w projekcie do zamówienia.