Projekt graficzny
mm (od [[data.sizeData.minWidth]] do [[data.sizeData.maxWidth]] mm)
mm (od [[data.sizeData.minHeight]] do [[data.sizeData.maxHeight]] mm)
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
[[item.label]]
[[item.value]]
[[ (data.foldingTypeLabel ? data.foldingTypeLabel : 'Rodzaj złożenia') ]]
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu

Prosimy o dodanie materiałów, które mają być wykorzystane w projekcie do zamówienia.

W komentarzu prosimy o podanie ewnetualnych sugesti do projektu. 

Jeżeli jest kilka plików do dodania - prosimy o spakowanie plików i wgranie jednego pliku archiwum (zip lub rar)

Nakład
Liczba Cena netto Cena brutto
[[formatNumber(value.text)]] cyfra [[value.price_net]] [[value.price_gross]]