Roll-upy Super Cena
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik do druku powinien mieć wymiary:
format netto: 1000 x 2000 mm + spad z każdej strony po: 0 mm
Makiety
Specyfikacja produktu

Spady przygotowanego pliku powinny wynosić 10 mm od górnej krawędzi i 50 mm od dolnej krawędzi.