Produkt niestandardowy
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Niestandardowe zamówienie: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 200 x 200 mm + spad z każdej strony po: mm