Gra double
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
pudełko kartonowe: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 236 x 415 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Karta 1: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 90 x 90 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu


Karty