Pudełko na wino
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Pudełko na wino: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 479 x 335 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu


Pudełko na wino