Koperty
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik do druku powinien mieć wymiary:
format netto: 220 x 110 mm + spad z każdej strony po: 0 mm
Makiety
Specyfikacja produktu

Wytyczne do projektu graficznego: Uwaga, projekt grafiki nie może wykraczać poza zielone pole wyznaczone w makiecie. Powierzchnia zadruku powyżej 40% pola wyznaczonego w makiecie wymaga wyceny indywidualnej