Stojak na ulotki
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 355 x 433 mm + spad z każdej strony po: 5 mm
Wklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 355 x 433 mm + spad z każdej strony po: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu