Clipboard zamykany
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 528 x 308 mm + spad z każdej strony po: 15 mm
Wklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 523 x 303 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Specyfikacja produktu