Teczka A5 Eco
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Teczka A5: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 382 x 282 mm + spad z każdej strony po: 4 mm
Makiety