Próbki
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Próbki: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 100 x 100 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Specyfikacja produktu

Zamów próbki!