Notes Firmowy Eco
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka A4: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 438 x 297 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Notes a4: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 210 x 297 mm + spad z każdej strony po: 3 mm
Makiety