Długopisy metalowe full color
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Korpus: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 55 x 6 mm + spad z każdej strony po: mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu