Balony
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Balon: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto: 150 x 150 mm + spad z każdej strony po: 0 mm