Akcepty, błędy, preflighty, czyli co zrobić, żeby było dobrze?

Zmiana tekstów na krzywe

Jednym z najczęściej popełnianych podczas przygotowania plików do druku błędów jest nieprzekształcenie tekstów na krzywe. Podczas projektowania program graficzny korzysta z zainstalowanych fontów. Zapisanie projektu z niepokrzywionymi tekstami i otworzenie go na innym komputerze, na którym fonty zawarte w projekcie nie zostały zainstalowane, spowoduje użycie fontów zastępczych, a co za tym idzie, projekt nie będzie zgodny. Dzięki przekształceniu tekstów na krzywe, wszystkie teksty zostaną zastąpione matematycznym opisem obiektów geometrycznych w płaskiej przestrzeni i będą prawidłowo wyświetlane na każdym komputerze.

– w Corelu: menu > rozmieść > przekształć w krzywe > rozmieść > lub wciśnij CTRL+Q

– w Illustrarotrze: tekst > zamień na krzywe lub wciśnij SHITF+CTRL+O

– w Photoshopie: warstwa > rasteryzuj > warstwa tekstowa lub wciśnij SHIFT+CTRL+E aby spłaszczyć cały obraz.

Kolorystyka

Prawidłowo przygotowany projekt do druku powinien być tworzony w trybie kolorów CMYK. Jeżeli w projekcie zastosowano inny tryb kolorów np. RGB, PANTONE, zostanie on automatycznie zamieniony do przestrzeni CMYK. W ten sposób konwertorowane kolory mogą znacznie różnić się od tych użytych w pierwotnym projekcie, za co nasza drukarnia nie bierze odpowiedzialności. Aby uniknąć różnic kolorów, należy samodzielnie zamienić RGB na CMYK.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za narzucenie atrybutu overprint (nadruk) na kolor biały, który nie będzie widoczny po wydruku.

Kolor szary i jego odcienie powinny być utworzone tylko i wyłącznie z koloru czarnego.

Przykładowe składowe dla szarości: C:0, Y:0, M:0, K:40

W innych przypadkach drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za kolory szare utworzone ze wszystkich składowych CMYK.

Podczas zapisu projektu należy zwrócić szczególną uwagę na nieosadzanie profili kolorystycznych.

Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować idealnie tej samej kolorystyki kalendarzy co w poprzednich latach. Posiadamy park maszynowy nowszej generacji, a co za tym idzie, kolorystyka drukowanych prac może ulec zmianie porównując je z pracami z zeszłych lat. Jeżeli chcą być Państwo pewni kolorystyki wykonywanych prac, najlepiej wykonać wydruk próbny z naszej maszyny cyfrowej.

W innym przypadku nie gwarantujemy utrzymania powtarzalności kolorystyki.

Rozdzielczość

Jeżeli w projekcie przeznaczonym do druku dodane są obrazy (mapy bitowe), powinny mieć rozdzielczość 300ppi.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za obrazy niskiej rozdzielczości.

Spady, marginesy wewnętrzne, bezpieczne obszary

Obszar bezpieczny

Elementy takie jak fonty, loga i inne ważne grafiki należy umieszczać min. 3 mm od krawędzi formatu netto strony (krawędzi cięcia). W przypadku grafiki umieszczonej równolegle do krawędzi strony należy zachować 1 cm odstępu od linii cięcia.

Linie, kratki

Cienkie linie lub elementy takie jak kratka powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt. i mniej).

Minimalna grubość linii w jednym kolorze to 0,50 pkt. a, minimalna grubość linii wykonanych w więcej niż jednym kolorze lub kontrze to 0,75 pkt.

Spady

Spad jest obszarem projektu wychodzącym poza obwiednię kompozycji (poza wymiar docelowy) lub poza obszar kadrowania i znaczniki przycięcia. Obszar ten może być traktowany jako margines błędu – obszar zapewniający, że farba na przyciętej kompozycji będzie znajdowała się także na jej krawędziach. Dla większości produktów spad wynosi 3 mm. Wyjątkiem są tutaj produkty kaszerowane i główka kalendarza wypukłego, gdzie spad wynosi 15 mm.

Na spadzie nie należy umieszczać znaczników drukarskich: znaczniki przycięcia, pasery, paski koloru, paski tinty,  informacji o stronie.

Nasycenie kolorów

Nasycenie kolorów
Maksymalne nasycenie kolorów (max ink limit, total ink limit, suma farb) jest to suma intensywności wszystkich farb w danym miejscu projektu. Jeżeli nasycenie kolorów będzie za wysokie, to wystąpią niezgodności w druku takie jak np. kompletne zalanie farbą danego elementu projektu, co spowoduje zmniejszenie szczegółowości cieni.

Maksymalne nasycenie kolorów jest zależne od papierów, na jakim się drukuje:

 • druk offsetowy:
  • na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): 340%
  • na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): 250%
 • druk cyfrowy:
  • 280%
Lakier wybiórczy UV

Lakier wybiórczy UV
Lakier wybiórczy UV przez swoją specyficzną metodę nakładania ma pewne ograniczenia. Wymagania dotyczące prawidłowego przygotowania projektu z lakierem wybiórczym UV:

 • najmniejszy element nie może być mniejszy niż 0,4 mm
 • odstęp między elementami nie mniejszy niż 0,5 mm
 • wielkość tekstu nie mniejsza niż 14pkt
 • możliwe jest przesunięcie względem druku o 0,3 mm
 • maskę elementów, które mają być lakierowane najlepiej powiększyć o 0,2 mm

Przygotowanie maski UV w programach do grafiki wektorowej:

 1. Utwórz dokument o pożądanych przez Ciebie wymiarach w programie do grafiki wektorowej (Adobe Illustrator lub CorelDraw)
 2. Zaprojektuj swoją pracę pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania plików do druku (CMYK, spady itp.)
 3. Aby stworzyć maskę do lakierowania, skopiuj elementy projektu mające być lakierowane i wklej w tym samym miejscu na następnej stronie/obszarze roboczym tak, by zachować spasowanie.
 4. Teraz należy ustawić kolor maski lakierowanej: maska ma być jednolicie czarna z następującymi składowymi kolorów CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=100.

Tak przygotowany plik możesz wysłać do naszej drukarni zachowując porządek stron/obszarów roboczych:

 • 1 strona – druk CMYK awers
 • 2 strona – lakier UV awers
 • 3 strona – druk CMYK rewers
 • 4 strona – lakier UV rewers

Plik należy przesłać jako wielostronicowy plik PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profili kolorystycznych.

Przygotowanie maski UV w programie Photoshop

 1. Utwórz dokument o pożądanych przez Ciebie wymiarach w programie Photoshop pamiętając o zasadach przygotowania plików do druku. Maskę umieszczamy w osobnym dokumencie zmieniając na mapę bitową o głębi jednobitowej.
 2. Wybierz [Obraz > Tryb > Szarości] i kliknij OK, aby usunąć informacje o kolorze.
 3. Następnie wybierz: [Obraz > Tryb > Bitmapa] i kliknij OK, aby spłaszczyć warstwy. W oknie dialogowym wpisz: wyjście: 300 piks/cal, metoda: próg 50%
 4. Teraz wciśnij CTRL+SHIFT+S, by zapisać jako TIF bez kompresji obrazu.

 

Jak poprawnie zapisać plik do PDF?

 

Poprawny zapis do PDF

Wszystkie prace dostarczane do drukarni powinny być plikami PDF tylko w wersji kompozytowej.

Kompozytowe PDF’y należy zapisać zgodnie ze standardem Adobe PDF 1.3 w docelowej przestrzeni barwnej CMYK. Zalecamy generowanie plików poprzez eksport z aplikacji Adobe InDesign lub Illustrator zgodnie z ustawieniami dostępnymi na naszej stronie.

W niektórych przypadkach efekty programu Corel Draw nie są prawidłowo wyświetlane i mogą powodować niezgodności projektu z wydrukiem. Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty wykonane programem Corel Draw i PDF’y wykonane w tym programie. Jeżeli w projekcie zostały zaaplikowane specjalne efekty takie jak np. soczewka czy gradient, zaleca się przekształcić te elementy w mapę bitową 300dpi CMYK.

Za nadanie atrybutu overprint (nadrukowania) na czarne teksty oraz inne elementy projektu odpowiada dział przygotowania plików klienta. Dotyczy to również innych kolorów z nadanym atrybutem overprint.

Każdy plik PDF powinien zawierać trimbox, który wyraża obszar netto projektu.

Zapis PDF w Illustratorze

W celu zapisania PDF’a z Illustratora należy kliknąć w menu [Plik > Zapisz jako]  /  [File > Save As]

illustrator1

W otwartym oknie wybieramy typ pliku: Adobe PDF, wpisujemy nazwę pliku i klikamy Zapisz.

illustrator2

W oknie zapisu do PDF postępujemy zgodnie z instrukcją poniżej:

illustrator3

Ważne aby Zgodność/Compatibility była ustawiona na: Acrobat 4 (PDF 1.3)

illustrator4

Nie dodajemy do pracy żadnych mark. Ustawiamy spady z dokument – ważne aby projekt od początku miał ustawione prawidłowo spady. W większości przypadków jest to 3mm. Spad jest inny dla główek kalendarza i segregatorów gdzie wynosi 15mm.

illustrator5

W zakładce Wyjście / Output ważne, aby nie był załączony żaden z profili kolorystycznych.

illustrator6

 

illustrator7

Po wybraniu wszystkich ustawień można zapisać plik PDF. Warto jednak w tym miejscu wprowadzone ustawienia zapisać w celu skorzystania z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt.

illustrator8

 

Zapis PDF w Corel

UWAGA!!!

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że efekty specjalne utworzone w programie CorelDraw będą różnie wyświetlane na innych urządzeniach, w związku z tym wydruk może okazać się niezgodny z założeniem projektu.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane w CDR oraz PDF wygenerowane poprzez program CorelDraw. Jeżeli w projekcie zastosowane są efekty takie jak: soczewka, gradienty, cienie itp. zalecamy aby przekształcić te elementy w mapę bitową. (Mapy bitowe –> przekształć w mapę bitową –> 300 dpi, CMYK).

Aby poprawnie zapisać projekt do PDF:

Z menu wybierz: [Plik –> Publikuj jako PDF]

1

W oknie [Publikuj jako PDF] wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce zapisu pliku.

2Kliknij przycisk [Ustawienia] i postępuj zgodnie z instrukcją jak poniżej:

3

4

5

6

 

Ważne aby w zakładce [Ustawienia drukarskie] został nadany spad.

Dla większości produktów spad wynosi 3 mm. Wyjątkiem są produkty kaszerowane (segregatory, kołozeszyty), gdzie spad wynosi 15 mm oraz główka wypukła kalendarzy, gdzie spad wynosi również 15 mm.7

8

9

W zakładce [Ogólne] warto zapisać wprowadzone zmiany zapisując wzorzec PDF klikając na ikonę +.
10

 

W ten sposób zapisany wzorzec można wykorzystać do późniejszych projektów, co zaoszczędzi czas i zagwarantuje prawidłowo zapisany plik PDF.11

 

 

Zapis PDF w Photoshop

Z przyczyn technologicznych sugerujemy, aby projekty z programu Photoshop zapisywać w formacie TIF.

Jeżeli projekt spełnia podstawowe zasady przygotowania pliku do druku (spady, kolorystyka), należy spłaszczyć wszystkie warstwy zawarte w projekcie klikając polecenie [Layer –> Merge Visible] [Warstwa –> Scal widoczne] lub wciskając kombinację klawiszy SHIFT + CTRL + E. Następnie kliknij [File –> Save As –> TIF].

1

 

2

 

3

Masz problem z przygotowaniem plików? Odezwij się!

7 + 15 =